رتبه چهارم در بین متولی های صندوق های سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین توانسته است در بین متولی های بازار سرمایه ، با داشتن عنوان متولی در  ۱۵ صندوق سرمایه گذاری رتبه چهارم را کسب نماید. مطالب مرتبط فروش ۱۰۰ درصد اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ایران ترانسفو تنها در سه روز اول دوره معاملاتی توسط مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین اطلاعت بیشتر دربارهرتبه چهارم در بین متولی های صندوق های سرمایه گذاری[…]

فروش ۱۰۰ درصد اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ایران ترانسفو تنها در سه روز اول دوره معاملاتی توسط مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

فروش ۱۰۰ درصد اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ایران ترانسفو در نماد هتراس ۶۰۸ به میزان ۵۰میلیون ورقه توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تنها در سه روز اول معاملاتی صورت گرفت. متن گزارش مطالب مرتبط صندوق نوین نیک و کسب رتبه دوم بازدهی صندوق در هفته منتهی به ۵ خرداد ۱۳۹۶ صندوق اطلاعت بیشتر دربارهفروش ۱۰۰ درصد اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ایران ترانسفو تنها در سه روز اول دوره معاملاتی توسط مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین[…]