صندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

کل خالص ارزش دارائی ها: ۲۵۹٫۳۷۹٫۶۵۸٫۷۹۷ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ضامن نقد شوندگی: بانک پاسارگاد مدیر ثبت: بانک پاسارگاد مدیران سرمایه گذاری: مهدی میرزابیاتی، سعید باجلان، مارال دادبین حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان مدیر اجرا: موسسه آموزش عالی خاتم اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد[…]

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره

کل خالص دارائی ها: ۵۳٫۱۹۳٫۲۷۸٫۳۰۲  ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ مدیر صندوق: ارزش پرداز آریان متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین مدیران سرمایه گذاری: مارال دادبین حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان     مطالب مرتبط صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان کل خالص ارزش دارایی ها: ۸۸٫۶۸۴٫۳۶۷٫۹۱۰ ریال مدیر صندوق: شرکت… صندوق سرمایه‌گذاری یکم اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره[…]

صندوق افتخار حافظ

کل خالص ارزش دارائی ها: ۱۸٫۴۳۰٫۵۸۴٫۹۵۹ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ مدیر صندوق: شرکت کارگزاری حافظ متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین مدیران سرمایه گذاری: روح انگیز شکوهی فرد، احسان خاتونی داریان، فرشته تکسیبی حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت       مطالب مرتبط صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان کل اطلاعت بیشتر دربارهصندوق افتخار حافظ[…]

صندوق سرمایه‌گذاری رشد سامان

کل خالص ارزش دارائی ها: ۱۰۳٫۶۹۱٫۱۵۱٫۹۱۳ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک سامان متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ضامن نقد شوندگی: شرکت بیمه سامان مدیران سرمایه گذاری: هنریک وسکانیاس اعقان، مجید عبدالهی نجات، آزاده صبوریان حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان   مطالب مرتبط صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گذاری رشد سامان[…]

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

کل خالص دارائی ها: ۷۴٫۳۴۲٫۲۴۰٫۶۷۵ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان مدیران سرمایه گذاری: علیرضا کرمی، شهرام پیرانی، مرتضی بیاتی حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار   مطالب مرتبط صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان کل خالص ارزش دارایی اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه[…]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

کل خالص ارزش دارایی ها: ۸۸٫۶۸۴٫۳۶۷٫۹۱۰ ریال مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی، فیروزه سالارالدینی، میثمه گلستانی چترودی مدیر ثبت: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ نوع صندوق: سهامی اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان[…]

صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان

کل خالص ارزش دارائی ها: ۹۹٫۱۲۱٫۴۳۸٫۰۴۹ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۰/۰۳/۳۱   مدیر صندوق: کارگزاری بانک سامان متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ضامن نقد شوندگی: بانک سامان مدیر ثبت: بانک سامان مدیران سرمایه گذاری: هنریک وسکانیانس اعقان، مجید عبدالهی نجات، آزاده صبوریان حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین مطالب مرتبط صندوق اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان[…]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

کل خالص ارزش دارایی ها: ۲۸۷٫۲۵۵٫۹۲۴٫۰۴۵ ریال مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان مدیر سرمایه گذاری: هادی مورخ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ نوع صندوق: بازارگردان مطالب مرتبط صندوق افتخار حافظ کل خالص ارزش دارائی ها: ۱۸٫۴۳۰٫۵۸۴٫۹۵۹ ریال تاریخ آغاز اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی[…]

صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ

کل خالص ارزش دارایی ها: ۷۷٫۶۳۳٫۳۲۳٫۲۲۳ ریال مدیر صندوق: کارگزاری حافظ متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ضامن نقد شوندگی: ندارد ضامن سودآوری: ندارد مدیران سرمایه گذاری: روح انگیز شکوهی فرد حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت مطالب مرتبط صندوق افتخار حافظ کل خالص ارزش دارائی ها: ۱۸٫۴۳۰٫۵۸۴٫۹۵۹ ریال تاریخ اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ[…]

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

کل خالص ارزش دارائی ها: ۲۴٫۹۵۸٫۹۳۳٫۹۱۵٫۷۵۹ ریال تاریخ اغاز فعالیت: ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ مدیر صندوق: کارگزاری آگاه متولی صندوق:  شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ضامن نقد شوندگی: بانک گردشگری مدیر ثبت: بانک گردشگری مدیران سرمایه گذاری: علیرضا کرمی، شهرام پیرانی، مرتضی بیاتی حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان   مطالب مرتبط صندوق افتخار حافظ کل خالص ارزش اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری[…]

صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

کل خالص ارزش دارائی ها: ۵۱٫۴۹۰٫۵۰۴٫۰۳۰ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ مدیر صندوق:  کارگزاری خبرگان سهام متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ضامن نقد شوندگی: ضامن مدیران سرمایه گذاری: محمد خیری حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار   مطالب مرتبط صندوق افتخار حافظ کل خالص ارزش دارائی ها: ۱۸٫۴۳۰٫۵۸۴٫۹۵۹ ریال تاریخ آغاز فعالیت:… اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام[…]

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

کل خالص ارزش دارایی ها : ۱۲,۱۴۰,۸۷۵,۴۳۱,۵۵۰ (ریال) مدیر صندوق : هیئت مدیره صندوق متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین حسابرس : موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل مدیر سرمایه گذاری : محمد حسین صدرایی ضامن نقد شوندگی اول : ندارد تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ نوع صندوق : سهامی   لینک صندوق: https://cmdfund.ir مطالب مرتبط صندوق اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه[…]