صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

کل خالص ارزش دارائی ها: ۱۸۸٫۲۰۶٫۶۴۳٫۹۵۲ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ مدیر صندوق: کارگزاری بورس بهگزین متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ضامن نقد شوندگی: ندارد مدیران سرمایه گذاری: محمد گرجی آرا حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران     مطالب مرتبط صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره کل خالص اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا[…]