شرکت فراز عمران آریانا

مشاوره انتشار اوراق تبعی گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي مطالب مرتبط شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان مشاوره انتشار اوراق تبعی گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي… شرکت گردشگری سفر خوش کام مشاوره انتشار اوراق تبعی گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي… توسعه تجارت آداک … شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) … گروه توسعه اقتصادی تدبیر اطلاعت بیشتر دربارهشرکت فراز عمران آریانا[…]

شرکت جاوید گستر رازیان

مشاوره انتشار اوراق تبعی گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي مطالب مرتبط شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان مشاوره انتشار اوراق تبعی گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي… شرکت گردشگری سفر خوش کام مشاوره انتشار اوراق تبعی گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي… توسعه تجارت آداک … شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) … گروه توسعه اقتصادی تدبیر اطلاعت بیشتر دربارهشرکت جاوید گستر رازیان[…]

شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان

مشاوره انتشار اوراق تبعی گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي مطالب مرتبط شرکت گردشگری سفر خوش کام مشاوره انتشار اوراق تبعی گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي… توسعه تجارت آداک … شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) … گروه توسعه اقتصادی تدبیر … پتروشیمی نفت و گاز و تامین (تاپیکو …

شرکت گردشگری سفر خوش کام

مشاوره انتشار اوراق تبعی گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي مطالب مرتبط توسعه تجارت آداک … شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) … گروه توسعه اقتصادی تدبیر … پتروشیمی نفت و گاز و تامین (تاپیکو …

صندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

کل خالص ارزش دارائی ها: ۲۵۹٫۳۷۹٫۶۵۸٫۷۹۷ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ضامن نقد شوندگی: بانک پاسارگاد مدیر ثبت: بانک پاسارگاد مدیران سرمایه گذاری: مهدی میرزابیاتی، سعید باجلان، مارال دادبین حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان مدیر اجرا: موسسه آموزش عالی خاتم اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد[…]

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره

کل خالص دارائی ها: ۵۳٫۱۹۳٫۲۷۸٫۳۰۲  ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ مدیر صندوق: ارزش پرداز آریان متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین مدیران سرمایه گذاری: مارال دادبین حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان     مطالب مرتبط صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان کل خالص ارزش دارایی ها: ۸۸٫۶۸۴٫۳۶۷٫۹۱۰ ریال مدیر صندوق: شرکت… صندوق سرمایه‌گذاری یکم اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره[…]

صندوق افتخار حافظ

کل خالص ارزش دارائی ها: ۱۸٫۴۳۰٫۵۸۴٫۹۵۹ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ مدیر صندوق: شرکت کارگزاری حافظ متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین مدیران سرمایه گذاری: روح انگیز شکوهی فرد، احسان خاتونی داریان، فرشته تکسیبی حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت       مطالب مرتبط صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان کل اطلاعت بیشتر دربارهصندوق افتخار حافظ[…]

صندوق سرمایه‌گذاری رشد سامان

کل خالص ارزش دارائی ها: ۱۰۳٫۶۹۱٫۱۵۱٫۹۱۳ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک سامان متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین ضامن نقد شوندگی: شرکت بیمه سامان مدیران سرمایه گذاری: هنریک وسکانیاس اعقان، مجید عبدالهی نجات، آزاده صبوریان حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان   مطالب مرتبط صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گذاری رشد سامان[…]

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

کل خالص دارائی ها: ۷۴٫۳۴۲٫۲۴۰٫۶۷۵ ریال تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان مدیران سرمایه گذاری: علیرضا کرمی، شهرام پیرانی، مرتضی بیاتی حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار   مطالب مرتبط صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان کل خالص ارزش دارایی اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه[…]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

کل خالص ارزش دارایی ها: ۸۸٫۶۸۴٫۳۶۷٫۹۱۰ ریال مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی، فیروزه سالارالدینی، میثمه گلستانی چترودی مدیر ثبت: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ نوع صندوق: سهامی اطلاعت بیشتر دربارهصندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان[…]