canstock15970535

ذوب با جهشی ۱۱۴ درصدی از زیان به سود رسید

“اطلاعیه در یک نگاه” #ذوب (ذوب آهن اصفهان) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ دوره ۳ماهه از زیان ۳۵ ریالی به سود ۵ ریال رسیده است و افزایشی ۱۱۴ درصدی در سود داشته است دلایل تغییرات: ۱- افزايش نرخ فروش محصولات اصلي و فرعي ۲- مغايرت در توليد محصولات اطلاعت بیشتر دربارهذوب با جهشی ۱۱۴ درصدی از زیان به سود رسید[…]

excel-dashboard-sample

توضيحات #کرمان در خصوص پيش بينی سال مالی ۹۶ و ۹۷

Related posts: گزارش فعالیت آذر ماه حفارس … شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ … مفروضات پیش بینی سود سال ۹۵ شرکت پالایش نفت شیراز … افزایش زیان پیش بینی شده ثنوسا ۱-تغييرات در درآمد سرمايه گذاريها بدليل تعديل عمده در پيش… تعدیل مثبت ۱۰ درصدی یک شرکت اطلاعت بیشتر دربارهتوضيحات #کرمان در خصوص پيش بينی سال مالی ۹۶ و ۹۷[…]

53449_932

افزایش ۳۹ درصدی سودآوری در آ.س٫پ

“اطلاعیه در یک نگاه” #آ_س_پ  (آ.س٫پ) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ سود خالص: ۱۵۰ ریال ( ۳۹% تعدیل مثبت) دلایل تغییرات دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در بخش ساخت و فروش پروژه هاي ساخت املاک تغييرات فروش و بهاي تمام شده مربوط به ساخت و فروش واحدهاي تجاري شهرک اطلاعت بیشتر دربارهافزایش ۳۹ درصدی سودآوری در آ.س٫پ[…]

earning-potential-of-a-home-tutor

پوشش مناسب سود شبندر در گزارش سه ماه شرکت

“اطلاعیه در یک نگاه” #شبندر (پالایش نفت بندرعباس) شرکت در گزارش ۳ماهه منتهی به ۹۶/۳/۳۱ مبلغ ۲۵۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲۵۳% افزایش داشته است. درصد پوشش سود در گزارش ۳ ماهه ۳۵درصد می باشد Related posts: شفاف سازی غالبر در خصوص پیش اطلاعت بیشتر دربارهپوشش مناسب سود شبندر در گزارش سه ماه شرکت[…]

67577_283

بررسی دلایل توقف ۲ ساله نماد فایرا (آلومینیوم ایران)

Related posts: گزارش فعالیت آذر ماه حفارس … شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ … مفروضات پیش بینی سود سال ۹۵ شرکت پالایش نفت شیراز … افزایش زیان پیش بینی شده ثنوسا ۱-تغييرات در درآمد سرمايه گذاريها بدليل تعديل عمده در پيش… تعدیل مثبت ۱۰ درصدی یک شرکت اطلاعت بیشتر دربارهبررسی دلایل توقف ۲ ساله نماد فایرا (آلومینیوم ایران)[…]

high-profit

پارسان سود خود را با افزایشی ۴۶ درصدی به ۵۴۱ رساند

“اطلاعیه در یک نگاه” #پارسان (گروه گسترش نفت و گاز پارسیان) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ دوره ۹ ماهه سود خالص: ۵۴۱ ریال ( ۴۶% تعدیل مثبت) پوشش ۹ ماهه : ۵۴ درصد ، مبلغ ۲۹۱ ریال #تعدیل_مثبت @samantahlil Related posts: شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی اطلاعت بیشتر دربارهپارسان سود خود را با افزایشی ۴۶ درصدی به ۵۴۱ رساند[…]

cfgdf

حسیر سود خود را با افزایشی ۱۵ درصدی ۲۳۴ ریال اعلام کرد

“اطلاعیه در یک نگاه” #حسیر (ریل سیر کوثر) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ دوره ۳ ماهه سود خالص: ۲۳۴ ریال ( ۱۵% تعدیل مثبت) پوشش ۳ ماهه : ۲۲ درصد ، مبلغ ۵۲ ریال #تعدیل_مثبت @samantahlil Related posts: شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم اطلاعت بیشتر دربارهحسیر سود خود را با افزایشی ۱۵ درصدی ۲۳۴ ریال اعلام کرد[…]

khahan20

توضيحات خاهن در خصوص عدم تغيير پيش بينی سود سال مالي ۱۳۹۶

Related posts: گزارش فعالیت آذر ماه حفارس … شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ … مفروضات پیش بینی سود سال ۹۵ شرکت پالایش نفت شیراز … افزایش زیان پیش بینی شده ثنوسا ۱-تغييرات در درآمد سرمايه گذاريها بدليل تعديل عمده در پيش… تعدیل مثبت ۱۰ درصدی یک شرکت اطلاعت بیشتر دربارهتوضيحات خاهن در خصوص عدم تغيير پيش بينی سود سال مالي ۱۳۹۶[…]

sale

پارسان بلوک ۷ درصدی مارون را در تاریخ ۱۸ مرداد ماه در قیمت ۳۳۰۰۰ ریال عرضه می کند

Related posts: گزارش فعالیت آذر ماه حفارس … شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ … مفروضات پیش بینی سود سال ۹۵ شرکت پالایش نفت شیراز … افزایش زیان پیش بینی شده ثنوسا ۱-تغييرات در درآمد سرمايه گذاريها بدليل تعديل عمده در پيش… تعدیل مثبت ۱۰ درصدی یک شرکت اطلاعت بیشتر دربارهپارسان بلوک ۷ درصدی مارون را در تاریخ ۱۸ مرداد ماه در قیمت ۳۳۰۰۰ ریال عرضه می کند[…]

stocks

جهش سود در کماسه

“اطلاعیه در یک نگاه” #کماسه (تامین ماسه ریخته گری) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ دوره ۳ ماهه سود خالص: ۲۷۸ ریال ( ۲۱۶% تعدیل مثبت) پوشش ۳ ماهه : ۹ درصد ، مبلغ ۲۴ ریال #تعدیل_مثبت Related posts: شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم اطلاعت بیشتر دربارهجهش سود در کماسه[…]

1457648988536

برآورد پيش بينی سود هر سهم سال ۹۶ ملی مس ایران با نرخ هاي مختلف LME

Related posts: شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ … مفروضات پیش بینی سود سال ۹۵ شرکت پالایش نفت شیراز … افزایش زیان پیش بینی شده ثنوسا ۱-تغييرات در درآمد سرمايه گذاريها بدليل تعديل عمده در پيش… تعدیل مثبت ۱۰ درصدی یک شرکت فولادی … برکت گزارش ۳ماهه و اطلاعت بیشتر دربارهبرآورد پيش بينی سود هر سهم سال ۹۶ ملی مس ایران با نرخ هاي مختلف LME[…]

raising the bar

سود شاوان تقریبا ۲ برابر شد

“اطلاعیه در یک نگاه” #شاوان (پالایش نفت لاوان) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ سود خالص: ۶۹۲ ریال ( ۹۴% تعدیل مثبت) #تعدیل_مثبت   Related posts: شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ … مفروضات پیش بینی سود سال ۹۵ شرکت پالایش نفت اطلاعت بیشتر دربارهسود شاوان تقریبا ۲ برابر شد[…]