کدال آنلاین

جهش 112 درصدی سود ” به پرداخت ملت ” برای سال 96

جهش 112 درصدی سود ” به پرداخت ملت ” برای سال 96

#پرداخت (شرکت: به پرداخت ملت) بر اساس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) و بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت به پرداخت ملت پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 950,000 میلیون ریال مبلغ 2,672 ریال به طور…

فایرا زیان 95 خود را کاهش داد و برای 96 سود گزارش کرد

فایرا زیان 95 خود را کاهش داد و برای 96 سود گزارش کرد

#فایرا (شرکت: آلومينيوم ايران) بر اساس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت آلومينيوم ايران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 607,417 میلیون ریال مبلغ 112 ریال به طور خالص پس…