در گروه سرمایه گذاریها که منفی و متعادل دنبال می شود صف خرید نماد #وتوصا و معاملات مثبت نمادهای #وکادو #واتی #گوهران قابل توجه می باشد

مطالب مرتبط در گروه خودرویی نمادهای #خودرو #خکاوه #خپارس متعادل رو به مثبت دادوستد می شوند در حالیکه سایر نمادهای گروه معاملاتی منفی و کم حجم را تجربه می کنند … در گروه قند و شکر که ابتدای بازار با معاملات منفی همراه بود با رشد تقاضا نمادهای #قشرین #قشهد #قمرو با صف خرید و اطلاعت بیشتر دربارهدر گروه سرمایه گذاریها که منفی و متعادل دنبال می شود صف خرید نماد #وتوصا و معاملات مثبت نمادهای #وکادو #واتی #گوهران قابل توجه می باشد[…]

شفاف سازی کترام در خصوص پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی ۹۶

مطالب مرتبط توضيحات خاهن در خصوص عدم تغيير پيش بينی سود سال مالي ۱۳۹۶ … فروش سهام شرکت مهر طریق ایرانیان توسط لیزینگ ایرانیان چه تاثیری بر سودآوری شرکت خواهد داشت؟ … سمازن و تصمیم به افزایش سرمایه در سال مالی آتی شرکت: سيمان مازندران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال… سهامدار عمده خپارس اطلاعت بیشتر دربارهشفاف سازی کترام در خصوص پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی ۹۶[…]

وتوصا در خصوص واگذاری سهام فایرا اطلاع رسانی کرد

مطالب مرتبط توضيحات خاهن در خصوص عدم تغيير پيش بينی سود سال مالي ۱۳۹۶ … فروش سهام شرکت مهر طریق ایرانیان توسط لیزینگ ایرانیان چه تاثیری بر سودآوری شرکت خواهد داشت؟ … اطلاعیه وتوسم در خصوص واگذاری سهام برخی شرکتها … سمازن و تصمیم به افزایش سرمایه در سال مالی آتی شرکت: سيمان مازندران اولین اطلاعت بیشتر دربارهوتوصا در خصوص واگذاری سهام فایرا اطلاع رسانی کرد[…]

افزایش جذب چغندر بهاره و تولید شکر سود قند هگمتان را افزایش داد

مطالب مرتبط توضيحات خاهن در خصوص عدم تغيير پيش بينی سود سال مالي ۱۳۹۶ … فروش سهام شرکت مهر طریق ایرانیان توسط لیزینگ ایرانیان چه تاثیری بر سودآوری شرکت خواهد داشت؟ … گزارش فعالیت آذر ماه حفارس … شفاف سازی غالبر در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ … مفروضات پیش بینی اطلاعت بیشتر دربارهافزایش جذب چغندر بهاره و تولید شکر سود قند هگمتان را افزایش داد[…]

از کاهش قیمت جهانی کنسانتره تا کاهش مقداری فروش

مطالب مرتبط توضيحات خاهن در خصوص عدم تغيير پيش بينی سود سال مالي ۱۳۹۶ … فروش سهام شرکت مهر طریق ایرانیان توسط لیزینگ ایرانیان چه تاثیری بر سودآوری شرکت خواهد داشت؟ … سمازن و تصمیم به افزایش سرمایه در سال مالی آتی شرکت: سيمان مازندران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال… سهامدار عمده خپارس اطلاعت بیشتر دربارهاز کاهش قیمت جهانی کنسانتره تا کاهش مقداری فروش[…]

فولای از سود به زیان رسید

“اطلاعیه در یک نگاه” #فولای (صنایع فولاد آلیاژی یزد) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ دوره ۳ ماهه زیان خالص: ۲۲۸ ریال ( ۱۹۴% تعدیل منفی) پوشش ۳ ماهه : ۱۶۶% ، ۳۷۸ ریال #تعدیل_منفی مطالب مرتبط تعدیل مثبت این بار در کالسیمین “اطلاعیه در یک نگاه” #فاسمین (کالسیمین) اطلاعت بیشتر دربارهفولای از سود به زیان رسید[…]

تعدیل مثبت ۱۱ درصدی یک لیزنگی / بررسی گزارش

“اطلاعیه در یک نگاه” #ولغدر (لیزینگ خودرو غدیر) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ دوره ۶ ماهه سود خالص: ۱۳۱ ریال ( ۱۱% تعدیل مثبت) پوشش ۶ ماهه : ۵۳% ، ۷۰ ریال #تعدیل_مثبت بررسی گزارش: عمده تغييرات در سرفصل  درآمدهاي عملياتي و ساير درآمد ها و هزينه هاي اطلاعت بیشتر دربارهتعدیل مثبت ۱۱ درصدی یک لیزنگی / بررسی گزارش[…]

تعدیل مثبت این بار در ارفع / ۱۳۱ درصد افزایش سودآوری

“اطلاعیه در یک نگاه” #ارفع (آهن و فولاد ارفع) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ سود خالص: ۴۷۲ ریال ( ۱۳۱% تعدیل مثبت) #تعدیل_مثبت مطالب مرتبط فروش سهام شرکت مهر طریق ایرانیان توسط لیزینگ ایرانیان چه تاثیری بر سودآوری شرکت خواهد داشت؟ … سهامدار عمده خپارس شفاف سازی کرد اطلاعت بیشتر دربارهتعدیل مثبت این بار در ارفع / ۱۳۱ درصد افزایش سودآوری[…]

بررسی دلایل افزایش سودآوری قند هکمتان

“اطلاعیه در یک نگاه” #قهکمت (قند هکمتان) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ دوره ۹ ماهه سود خالص: ۵۴۱ ریال ( ۵۰% تعدیل مثبت) پوشش ۹ ماهه  : ۷۶% ، مبلغ ۴۱۳ ریال دلایل تغییرات: افزايش سود واقعي هر سهم درسه ماهه سوم مربوط به افزايش توليد شکر  به اطلاعت بیشتر دربارهبررسی دلایل افزایش سودآوری قند هکمتان[…]

تعدیل مثبت ۱۵ درصدی در باما

“اطلاعیه در یک نگاه” #کاما (باما) بر اساس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ سود خالص: ۸۴۳ ریال ( ۱۵% تعدیل مثبت) پوشش ۳ ماهه  : ۳۵% ، مبلغ ۲۹۵ ریال #تعدیل_مثبت مطالب مرتبط تعدیل مثبت این بار در کالسیمین “اطلاعیه در یک نگاه” #فاسمین (کالسیمین) بر اساس پیش بینی… اطلاعت بیشتر دربارهتعدیل مثبت ۱۵ درصدی در باما[…]

شبندر پیش بینی سود سال ۹۶ خود را ۱۶ درصد افزایش داد

“اطلاعیه در یک نگاه” #شبندر (پالایش نفت بندرعباس) بر اساس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ سود خالص: ۷۳۱ ریال ( ۱۶% تعدیل مثبت) #تعدیل_مثبت مطالب مرتبط فروش سهام شرکت مهر طریق ایرانیان توسط لیزینگ ایرانیان چه تاثیری بر سودآوری شرکت خواهد داشت؟ … دلایل کاهش درآمد هر سهم سیمان اطلاعت بیشتر دربارهشبندر پیش بینی سود سال ۹۶ خود را ۱۶ درصد افزایش داد[…]

فخوز هم تعدیل مثبت داد

#فخوز (فولاد خوزستان) بر اساس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ دوره ۳ ماهه سود خالص: ۶۱۴ ریال ( ۲۹% تعدیل مثبت) پوشش ۳ ماهه  : ۴۳% ، مبلغ ۲۶۷ ریال #تعدیل_مثبت مطالب مرتبط فروش سهام شرکت مهر طریق ایرانیان توسط لیزینگ ایرانیان چه تاثیری بر سودآوری شرکت خواهد داشت؟ … اطلاعت بیشتر دربارهفخوز هم تعدیل مثبت داد[…]