تحلیل شرکتها

تحلیل بنیادی شرکت صنایع شیمیایی ایران

تحلیل بنیادی شرکت صنایع شیمیایی ایران

کلیات شرکت طرح الکیل بنزن خطی به عنوان یکی از طرح های زیر بنایی کشور و در زمره طرح های صنایع شیمیایی وزارت صنایع بوده که در سال 1362 کار خود را آغاز نمود. در اوایل سال 1365، طرح الکیل بنزن خطی به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران که…

ارزش خالص دارایی های وخارزم به تاریخ 13 بهمن ماه

ارزش خالص دارایی های وخارزم به تاریخ 13 بهمن ماه

با توجه به آخرین اطلاعات ارائه شده ی وخارزم ، خالص ارزش دارایی های این شرکت به شرح زیر می باشد   اطلاعات  استفاده شده در گزارش : اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 30/09/1395 (حسابرسی نشده) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 30/10/1395…

محاسبه خالص ارزش دارایی های وساپا

محاسبه خالص ارزش دارایی های وساپا

با توجه به آخرین اطلاعات ارائه شده ی وساپا ، خالص ارزش دارایی های این شرکت به شرح زیر می باشد   اطلاعات  استفاده شده در گزارش : اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1395 (حسابرسی نشده) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 30/10/1395 (اصلاحیه)…

ارزش خالص دارایی های ومعادن به تاریخ 10بهمن

ارزش خالص دارایی های ومعادن به تاریخ 10بهمن

با توجه به آخرین اطلاعات ارائه شده ی ومعادن ، خالص ارزش دارایی های این شرکت به شرح زیر می باشد اطلاعات  استفاده شده در گزارش : اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1395 (حسابرسی نشده) صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 30/10/1395 (حسابرسی نشده) پیش…

ارزش خالص دارایی های پارسان به تاریخ 6 بهمن 95

ارزش خالص دارایی های پارسان به تاریخ 6 بهمن 95

NAV  شرکت پارسان با توجه به آخرین اطلاعات ارائه شده ی پارسان ، خالص ارزش دارایی های این شرکت به شرح زیر می باشد . اطلاعات  استفاده شده در گزارش : اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 30/09/1395 (حسابرسی نشده) صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به…

تحلیل بنیادی ذوب آهن اصفهان

تحلیل بنیادی ذوب آهن اصفهان

تحلیل بنیادی ذوب آهن اصفهان معرفی شرکت آغاز احداث ذوب آهن  کارهای اجرایی احداث ساختمان واحدهای مختلف کارخانه از سال 1346 آغاز و با ایجاد کارگاه های کک سازی، اگلومراسیون و کوره بلند شماره 1 در نیمه اول دی ماه 1350 ،  بهره برداری از مجتمع با تولید چدن آغاز…