تحلیل شرکتها

تحلیل بنیادی رتاپ / دسترسی آزاد

تحلیل بنیادی رتاپ / دسترسی آزاد

تحلیل بنیادی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان معرفی شرکت شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان در سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از شرکت های تابعه بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و نام آن در سال ۱۳۸۲ به تجارت الکترونیک پارسیان تغییر یافته و در سال ۱۳۸۹ نوع شرکت به…