نگاهی بر خچرخش (تکنیکال)

#خچرخش بشرط حفظ حمایت ۱۵۰-۱۴۰ انتظار رشد تا محدوده ۲۵۰-۲۴۰ تومان تحلیل از آقای مهرداد پایدار ایدی کانال ایشون : m_paydar@ مطالب مرتبط نگاهی بر سمگا (تکنیکال) سهم در انتهای الگوی AB=CD روی فیبوی ۰٫۷۸۶ و خط… نگاهی بر قمرو(تکنیکال) #قمرو ناحیه حمایتی خوبی دارد و میتونه یک نوسان داشته… روند پیشروی ساینا(تکنیکال) #ساینا اینگونه اطلاعت بیشتر دربارهنگاهی بر خچرخش (تکنیکال)[…]

نگاهی بر سمگا (تکنیکال)

سهم در انتهای الگوی AB=CD روی فیبوی ۰٫۷۸۶ و خط روند رسم شده قرار دارد حد ضرر : ۱۸۰ مقاومت ۲۵۱ هدف ۱ : ۲۷۸ هدف ۲: ۳۶۲ @noviniccom ۹۶/۰۹/۰۱ مطالب مرتبط نوسان مثبت در شپاکسا( تکنیکال) #شپاکسا #تحلیل_تکنیکال محدوده حمایتی شپاکسا ۴۱۸۳ ریال و ۴۰۶۳ ریال… محدوده مقاومت تکمبا(تکنیکال) #تکمبا #تحلیل_تکنیکال مقاومت ۹۴۲ ریال اطلاعت بیشتر دربارهنگاهی بر سمگا (تکنیکال)[…]

فاراک روی حمایت(تکنیکال)

  وضعیت ار اس ای بسیار عالی و سهم روی فیبوی ۰٫۷۸۶ قرار دارد   مطالب مرتبط هدف دوم وایران (تکنیکال) #وایران سهم روی حمایت تبدیل سطوح و فیبوی ۰٫۶۱۸ قرار… پیش بینی رشد واتی (تکنیکال) #واتی درصورت تثبیت بالای مقاومت ۲۵۴۰ ریال میتواند تا ۳۰۰۰… نوسان در لکما(تکنیکال) #لکما یک نوسان مثبت تا ۸۶ اطلاعت بیشتر دربارهفاراک روی حمایت(تکنیکال)[…]

نوسان مثبت در شپاکسا( تکنیکال)

#شپاکسا #تحلیل_تکنیکال محدوده حمایتی شپاکسا ۴۱۸۳ ریال و ۴۰۶۳ ریال می باشد که میتواند باعث یک نوسان مثبت گردد. حد ضرر ۴۰۶۰ ریال مطالب مرتبط کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال) #کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف… نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف اطلاعت بیشتر دربارهنوسان مثبت در شپاکسا( تکنیکال)[…]

هدف لابسا(تکنیکال)

#لابسا #تحلیل_تکنیکال حد ضرر ۲۷۰۰ ریال مقاومت ۲۹۰۰ ریال هدف ۳۴۵۰ ریال مطالب مرتبط کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال) #کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف… نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   #ثاژن سهم پس از شکست میانگین ۲۰۰ اطلاعت بیشتر دربارههدف لابسا(تکنیکال)[…]

محدوده مقاومت تکمبا(تکنیکال)

#تکمبا #تحلیل_تکنیکال مقاومت ۹۴۲ ریال هد ۱۱۷۰ ریال حد ضرر ۷۵۳ ریال   مطالب مرتبط کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال) #کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف… نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   #ثاژن سهم پس از شکست میانگین اطلاعت بیشتر دربارهمحدوده مقاومت تکمبا(تکنیکال)[…]

مقاومت پیش روی غمینو(تکنیکال)

#غمینو #تحلیل_تکنیکال سهم در انتهای الگوی AB=CD معکوس قرار دارد در صورت صعود مقاومت ۵۱۰۰ ریال هدف ۵۷۰۰ ریال حد ضرر ۴۵۲۰ ریال   مطالب مرتبط کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال) #کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف… نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اطلاعت بیشتر دربارهمقاومت پیش روی غمینو(تکنیکال)[…]

هدف دوم وایران (تکنیکال)

#وایران سهم روی حمایت تبدیل سطوح و فیبوی ۰٫۶۱۸ قرار دارد وضعیت آر اس آی نیز محدوده اشباع فروشنده می باشد. هدف ۱۶۵۰ ریال هدف دوم ۱۹۵۰ریال حد ضرر ۱۴۷۰ ریال مطالب مرتبط کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال) #کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف… نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در اطلاعت بیشتر دربارههدف دوم وایران (تکنیکال)[…]

موقعیت آپ(تکنیکال)

#آپ در کف کانال در انتهای الگوی AB=CDمعکوس روی مووینگ اوریج ۱۰۰ با وضعیت آر اس آی مناسب قرار دارد حد ضرر ۱۰۵۰ تومان هدف ۱۹۸۰ تومان مطالب مرتبط کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال) #کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف… نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی اطلاعت بیشتر دربارهموقعیت آپ(تکنیکال)[…]

نگاهی بر پخش(تکنیکال)

#پخش سهم در صورت عبور از مقاومت ۲۳۸۰ ریال میتواند تا ۲۸۰۰ ریال رشد نماید حد ضرر ۲۲۵۰ ریال مطالب مرتبط کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال) #کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف… نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   اطلاعت بیشتر دربارهنگاهی بر پخش(تکنیکال)[…]

الگوی ورنا(تکنیکال)

#ورنا سهم در انتهای موج پنج درحال تشکیل الگوهای هارمونیک AB=CD معکوس و butterfly می باشد.(منطقه خرید مناسب ۸۷۷ ریال) حد ضرر ۸۷۰ هدف ۱۱۰ ریال   مطالب مرتبط کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال) #کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف… نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی اطلاعت بیشتر دربارهالگوی ورنا(تکنیکال)[…]

نگاهی بر قمرو(تکنیکال)

#قمرو ناحیه حمایتی خوبی دارد و میتونه یک نوسان داشته باشد هدف نواسان ۴۳۰۰ ریال حد ضرر ۳۶۵۰ ریال مطالب مرتبط کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال) #کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف… نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   اطلاعت بیشتر دربارهنگاهی بر قمرو(تکنیکال)[…]