تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال دلار

تحلیل تکنیکال دلار

همانطور که دیده میشود دلار از دیماه سال ۹۳ تاکنون با شیب ملایم صعودی در حال نوسان بوده است و از قیمت ۳۱۰۰ تومان در اسفند سال ۹۳ تا قیمت ۴۱۰۰ تومان تا دیماه سال ۹۵ رشد نموده است . با توجه به بررسی زمانی انتظار میرود دلار در این…

مقاومت ثباغ چگونه می شود(تکنیکال)

مقاومت ثباغ چگونه می شود(تکنیکال)

#ثباغ همانطور که دیده میشود سهم بعد از شکست مقاومت درحال طی مسیر می باشد هدف کوتاه مدت سهم ۲۵۰-۲۷۰ حد ضرر ۲۰۷۰ ریال   #ثباغ در میان مدت سهم درحال طی کردن مسیر به سمت سقف کانال می باشد در صورت رد شدن از مقاومتهای یاد شده در پست…