کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال)

#کیسون مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال هدف ۲۷۰۰ ریال ۳۲۰۰ ریال حد ضرر ۱۶۵۰ ریال مطالب مرتبط نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   #ثاژن سهم پس از شکست میانگین ۲۰۰ روزه و… روند رو به رشد بهپاک(تکنیکال)   #بهپاک سهم اطلاعت بیشتر دربارهکیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال)[…]

نمودار هفتگی کسرا( تکنیکال)

#کسرا نمودار هفتگی مقاومت سهم ۳۱۲۰ ریال هدف کوتاه مدت ۴۰۰۰ ریال هدف بلند مدتی ۷۰۰۰-۷۵۰۰ ریال حد ضرر ۲۸۰۰ ریال مطالب مرتبط نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   #ثاژن سهم پس از شکست میانگین ۲۰۰ روزه و… روند رو به رشد بهپاک(تکنیکال) اطلاعت بیشتر دربارهنمودار هفتگی کسرا( تکنیکال)[…]

پیش بینی رشد واتی (تکنیکال)

#واتی درصورت تثبیت بالای مقاومت ۲۵۴۰ ریال میتواند تا ۳۰۰۰ ریال رشد نماید حد ضرر : ۲۴۰۰ ریال مطالب مرتبط نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   #ثاژن سهم پس از شکست میانگین ۲۰۰ روزه و… روند رو به رشد بهپاک(تکنیکال)   #بهپاک سهم اطلاعت بیشتر دربارهپیش بینی رشد واتی (تکنیکال)[…]

نقطه حمایتی بکاب(تکنیکال)

#بکاب در ناحیه حمایتی قرار دارد و میتواند یک نوسان بدهد هدف کوتاه مدت ۱۴۳۴۳ ریال حد ضرر ۱۲۶۱۵ ریال مطالب مرتبط نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   #ثاژن سهم پس از شکست میانگین ۲۰۰ روزه و… روند رو به رشد بهپاک(تکنیکال)   اطلاعت بیشتر دربارهنقطه حمایتی بکاب(تکنیکال)[…]

هدف میان مدت شپلی(تکنیکال)

#شپلی مقاومت ۵۳ هدف اول ۶۰ هدف میان مدتی ۹۰ حد ضرر ۵۰ ۹۶/۰۶/۰۵ مطالب مرتبط نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   #ثاژن سهم پس از شکست میانگین ۲۰۰ روزه و… روند رو به رشد بهپاک(تکنیکال)   #بهپاک سهم در یک کانال صعودی اطلاعت بیشتر دربارههدف میان مدت شپلی(تکنیکال)[…]

نوسان در لکما(تکنیکال)

#لکما یک نوسان مثبت تا ۸۶ تومان حد ضرر ۶۳ مقاومت ۷۳ تومان مطالب مرتبط نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   #ثاژن سهم پس از شکست میانگین ۲۰۰ روزه و… روند رو به رشد بهپاک(تکنیکال)   #بهپاک سهم در یک کانال صعودی در اطلاعت بیشتر دربارهنوسان در لکما(تکنیکال)[…]

الگوی کماسه (تکنیکال)

#کماسه سهم در انتهای الگوی AB=CD رو فیبوی ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد موجهای قبل قراردارد حد ضرر ۳۶۰ ، هدف ۴۲۰-۴۹۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مطالب مرتبط نگاهی بر سیستم(تکنیکال) #سیستم سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد مقاومت… اهداف پیش روی ثاژن(تکنیکال)   #ثاژن سهم پس از شکست میانگین ۲۰۰ روزه و… روند رو به اطلاعت بیشتر دربارهالگوی کماسه (تکنیکال)[…]

ایران خودرو –خودرو

همانطور که در نمودار هفتگی سهم دیده میشود سهم یک الگوی مشخص را در کانال با شیب کم صعودی در حال تکرار می باشد. با از دست دادن حمایت در موینگ اوریج ۲۰۰ و تثبیت زیر قیمت ۲۴۵۰ ریال انتظار میرود سهم تا ۲۱۵۰ ریال اصلاح نماید. در تحلیل زمانی دیده میشود سهم در فیبوی اطلاعت بیشتر دربارهایران خودرو –خودرو[…]

جایگاه حمایت در وبیمه(تکنیکال)

#وبیمه سهم روی حمایت مناسبی جهت نوسان قراردارد ، RSI در منطقه اشباع فروش می باشد . در صورت از دست رفتن حمایت سهم میتواند تا ۲۴۲ تومان نیز کاهش یابد. تاریخ :۹۶/۰۵/۳۰ قیمت خرید : ۲۶۶ هدف : ۳۲۰ حدضرر ۳۶۰ مطالب مرتبط موقعیت آپ(تکنیکال) #آپ در کف کانال در انتهای الگوی AB=CDمعکوس روی اطلاعت بیشتر دربارهجایگاه حمایت در وبیمه(تکنیکال)[…]

مقاومت پیش روی ونفت(تکنیکال)

مقاومت پیش روی #ونفت درصورت تثبیت بالای مقاومت میتواند تا ۲۷۰ تومان رشد نماید مطالب مرتبط نگاهی بر قمرو(تکنیکال) #قمرو ناحیه حمایتی خوبی دارد و میتونه یک نوسان داشته… صعود برای غچین(تکنیکال) #غچین سهم در یک کانال صعودی در حال نوسان می… روند پیشروی ساینا(تکنیکال) #ساینا اینگونه به نظر می رسد که موج xبه اتمام… اطلاعت بیشتر دربارهمقاومت پیش روی ونفت(تکنیکال)[…]

هدف رتکو در کوتاه مدت(تکنیکال)

#رتکو حد ضرر ۷۵۵ تومان هدف سهم کوتاه مدت ۹۶۵ تومان تاریخ ۹۶/۰۵/۰۲ مطالب مرتبط هدف سمگا(تکنیکال) #سمگا سهم از فیبیوی ۰٫۶۱۸ اصلاحی برگشت مقاومت ۲۴۱۰ ریال… واکنش های کسرا (تکنیکال) #کسرا واکنش های کسرا به چنگال اندرو مقاومت سهم ۴۰۵۰… آینده روشن برای تکنو(تکنیکال) #تکنو بنظر می رسد سهم مورد نظر در حال تکمیل… اطلاعت بیشتر دربارههدف رتکو در کوتاه مدت(تکنیکال)[…]

صعود برای غچین(تکنیکال)

#غچین سهم در یک کانال صعودی در حال نوسان می باشد و دارای واگرایی مثبت. وضعیت آر اس آی و حجم نشان از صعود این سهم را دارد هدف کوتاه مدتی ۸۴۰ تومان حد ضرر ۷۰۷ تومان مطالب مرتبط نگاهی بر قمرو(تکنیکال) #قمرو ناحیه حمایتی خوبی دارد و میتونه یک نوسان داشته… هدف رتکو در اطلاعت بیشتر دربارهصعود برای غچین(تکنیکال)[…]