نوسان مثبت در شپاکسا( تکنیکال)

photo_2017-10-08_08-43-16

#شپاکسا
#تحلیل_تکنیکال

محدوده حمایتی شپاکسا ۴۱۸۳ ریال و ۴۰۶۳ ریال می باشد که میتواند باعث یک نوسان مثبت گردد.

حد ضرر ۴۰۶۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید