صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

کل خالص ارزش دارایی ها :

۱۲,۱۴۰,۸۷۵,۴۳۱,۵۵۰ (ریال)

مدیر صندوق :

هیئت مدیره صندوق

متولی صندوق :

شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

حسابرس :

موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل

مدیر سرمایه گذاری :

محمد حسین صدرایی

ضامن نقد شوندگی اول :

ندارد

تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت:

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

نوع صندوق :

سهامی

 

لینک صندوق:

https://cmdfund.ir

دیدگاهتان را بنویسید