صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام

کل خالص ارزش دارائی ها:

۵۱٫۴۹۰٫۵۰۴٫۰۳۰ ریال

تاریخ آغاز فعالیت:

۱۳۹۴/۰۲/۲۷

مدیر صندوق: 

کارگزاری خبرگان سهام

متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیران سرمایه گذاری:

محمد خیری

حسابرس:

موسسه حسابرسی سامان پندار

 

دیدگاهتان را بنویسید