صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری


کل خالص ارزش دارائی ها:

۲۴٫۹۵۸٫۹۳۳٫۹۱۵٫۷۵۹ ریال

تاریخ اغاز فعالیت:

۱۳۹۰/۰۴/۲۷

مدیر صندوق:

کارگزاری آگاه

متولی صندوق: 

شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

ضامن نقد شوندگی:

بانک گردشگری

مدیر ثبت:

بانک گردشگری

مدیران سرمایه گذاری:

علیرضا کرمی، شهرام پیرانی، مرتضی بیاتی

حسابرس:

موسسه حسابرسی آزمودگان

 

دیدگاهتان را بنویسید