صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ

کل خالص ارزش دارایی ها:

۷۷٫۶۳۳٫۳۲۳٫۲۲۳ ریال

مدیر صندوق:

کارگزاری حافظ

متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

ضامن نقد شوندگی:

ندارد

ضامن سودآوری:

ندارد

مدیران سرمایه گذاری:

روح انگیز شکوهی فرد

حسابرس:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت

دیدگاهتان را بنویسید