صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

کل خالص ارزش دارایی ها:

۲۸۷٫۲۵۵٫۹۲۴٫۰۴۵ ریال

مدیر صندوق:

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

حسابرس:

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه گذاری:

هادی مورخ

تاریخ آغاز فعالیت:

۱۳۹۴/۰۲/۲۰

نوع صندوق:

بازارگردان

دیدگاهتان را بنویسید