صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

کل خالص ارزش دارایی ها:

۸۸٫۶۸۴٫۳۶۷٫۹۱۰ ریال

مدیر صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

حسابرس:

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مدیر سرمایه گذاری:

اردشیر ظهرابی علی آبادی، فیروزه سالارالدینی، میثمه گلستانی چترودی

مدیر ثبت:

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت:

۱۳۹۲/۰۳/۰۸

نوع صندوق:

سهامی

دیدگاهتان را بنویسید