صندوق افتخار حافظ

کل خالص ارزش دارائی ها:

۱۸٫۴۳۰٫۵۸۴٫۹۵۹ ریال

تاریخ آغاز فعالیت:

۱۳۹۳/۰۶/۱۲

مدیر صندوق:

شرکت کارگزاری حافظ

متولی صندوق:

مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

مدیران سرمایه گذاری:

روح انگیز شکوهی فرد، احسان خاتونی داریان، فرشته تکسیبی

حسابرس:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید