صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره

کل خالص دارائی ها:

۵۳٫۱۹۳٫۲۷۸٫۳۰۲  ریال

تاریخ آغاز فعالیت:

۱۳۹۳/۰۲/۲۲

مدیر صندوق:

ارزش پرداز آریان

متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

مدیران سرمایه گذاری:

مارال دادبین

حسابرس:

موسسه حسابرسی آزمودگان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید