صندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

کل خالص ارزش دارائی ها:

۲۵۹٫۳۷۹٫۶۵۸٫۷۹۷ ریال

تاریخ آغاز فعالیت:

۱۳۹۴/۰۹/۲۶

مدیر صندوق:

مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

متولی صندوق:

مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

ضامن نقد شوندگی:

بانک پاسارگاد

مدیر ثبت:

بانک پاسارگاد

مدیران سرمایه گذاری:

مهدی میرزابیاتی، سعید باجلان، مارال دادبین

حسابرس:

موسسه حسابرسی آزمودگان

مدیر اجرا:

موسسه آموزش عالی خاتم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید