نگاهی بر سمگا (تکنیکال)

photo_2017-11-22_11-50-14

سهم در انتهای الگوی AB=CD روی فیبوی ۰٫۷۸۶ و خط روند رسم شده قرار دارد
حد ضرر : ۱۸۰
مقاومت ۲۵۱
هدف ۱ : ۲۷۸
هدف ۲: ۳۶۲

@noviniccom

۹۶/۰۹/۰۱

دیدگاهتان را بنویسید