نگاهی بر خچرخش (تکنیکال)

photo_2017-12-11_12-59-55

#خچرخش بشرط حفظ حمایت ۱۵۰-۱۴۰ انتظار رشد تا محدوده ۲۵۰-۲۴۰ تومان

تحلیل از آقای مهرداد پایدار
ایدی کانال ایشون : m_paydar@

دیدگاهتان را بنویسید