تحلیل بنیادی شرکت شپنا

نگاهی به صنعت پالایشی

نفت خام نقش مهمی در تامین مواد اولیه سایر صنایع و همچنین به عنوان سوخت برای تولید انرژی ایفا می کند. بخش پالایش نفت خام نیز یکی از بخش های مهم صنعت نفت می باشد. پالایشگاه ها نفت خام را به طیف وسیعی از فرآورده های نفتی تبدیل می کنند. پالایشگاه نفت یک واحد صنعتی است که در آن نفت خام به مواد مفیدتری مانند بنزین، سوخت های هوایی، گاز مایع ، نفت کوره، نفت گاز و بسیاری دیگر از فرآورده های نفتی تبدیل می شود. پالایشگاه های نفت بسته به نوع خوراکی که بر مبنای آن طراحی شده اند، دارای پیچیدگی های زیادی هستند که بر اساس آن میزان و نوع محصولات متفاوتی تولید می کنند. عمده تولید شرکت های پالایش نفت، محصولاتی چون گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوییل و نفت کوره است.

صنایع مرتبط با نفت را می توان به سه بخش اصلی طبقه بندي کرد : بخش بالادستی، پایین دستی و پتروشیمی. صنعت پالایش از یک طرف در بخش پایین دستی صنعت نفت قرار می گیرد و از طرف دیگر محصولات ناشی از تقطیر این صنعت به عنوان خوراك سایر صنایع بالادست و پایین دست کاربرد دارد. بخش پایین دستی شامل فعالیتهاي مربوط به خرید و پالایش نفت خام،  بازاریابی، حمل و نقل و فروش فرآورده هاي نفتی و تجارت نفت خام است. صنعت پالایش نفت، صنعتی است که با آن، از تفکیک و تصفیه نفت خام، محصولات متنوع و با ارزشی از قبیل گاز مایع، سوخت اتومبیل و هواپیما، سوخت موتورهاي دیزل، نفت سفید، حلال هاي نفتی، مواد اولیه صنایع پتروشیمی، روغن موتور، انواع گریس و روغن هاي روان کننده و ده ها فرآورده دیگر تولید می شود.

در یک پالایشگاه، اغلب سه نوع فرآورده تولید می گردد:

فراورده های نهایی که مستقیما قابل عرضه به بازار می باشد مانند بنزین، نفت، گاز

فراورده های نیمه نهایی که باید مجددا عملیاتی بر روی آنها انجام گیرد.

فراورده های حد واسط، شامل ترکیباتی که بعنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی به کار برده می شوند.

فرآورده های نفتی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

گازهای سبک: این گازها شامل هیدروژن و هیدروکربن های سبک می باشند و به عنوان سوخت صنعتی و یا ماده اولیه پتروشیمی به کار می روند.

گازهای مایع شده (LPG) : این گازها شامل پروپان و بوتان می باشد که به عنوان سوخت خانگی یا صنعتی به کار می رود.

بنزین: به عنوان سوخت موتورهای اتومبیل کاربرد دارد.

نفتا: به عنوان حلال رنگها و حلال صنعتی در استخراج روغنها و عطرها به کار می روند.

سوخت جت: در موتورهای واکنشی، توربینهای گازی و موشکها مصرف می شوند.

نفت سفید: در انواع چراغها برای ایجاد روشنایی و گرما به کار می رود.

نفت گاز یا گازوییل: به عنوان سوخت موتورهای دیزلی مصرف می شود.

روغنهای سبک: بعنوان پایه در ترکیب روغنهای موتور و به عنوان روان کننده به کار می روند.

روغنهای سنگین: به عنوان پایه با گرانروی بالا در ترکیب روغنهای موتور وارد می شود.

روغنهای سیلندر: در ماشین های بخار و صنایع سنگین به مصرف می رسند.

پارافینها و موم ها: در عایقکاری الکتریکی و حفاظت مواد غذایی کاربرد دارند.

آسفالت و قیر: در جاده سازی و ساختمان ها به کار می روند.

کک: به عنوان سوخت صنعتی و در ساخت الکترودها مود استفاده قرار می گیرد.

طبق گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۸ درصد انرژی مورد نیاز کشور با مصرف فرآورده های نفتی تامین شده است. مصرف فرآورده های نفتی در این سال ۴۳۸۵ هزار بشکه نفت خام بوده است که گاز مایع ۵ درصد، بنزین موتور ۳۵٫۵ درصد، نفت سفید ۴٫۵ درصد، نفت گاز ۴۰٫۶ درصد، نفت کوره ۱۲٫۲ درصد و سوخت های هوایی ۲٫۲ درصد مصرف کشور را تشکیل دادند.

شرکتهای پالایشگاهی حاضر در بورس عبارتند از : پالایشگاه نفت بندرعباس، پالایشگاه نفت اصفهان، پالایشگاه نفت تهران، پالایشگاه نفت لاوان، پالایشگاه نفت تبریز و پالایشگاه نفت تبریز٫

ظرفیت خوراک دریافتی این پالایشگاه ها بدین صورت می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید