کسب عنوان فعالترین تامین سرمایه در سال ۱۳۹۶

افتخاری دیگر برای گروه نوین
کسب عنوان فعالترین تأمین سرمایه  در سال ۱۳۹۶ بنا به انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار

دیدگاهتان را بنویسید