برکت گزارش ۳ماهه و اولین پیش بینی خود را روانه کدال کرد

 

گروه دارویی برکت که یک هلدینگ دارویی است و عرضه سهام آن در بورس نزدیک است، گزارش ۳ماهه خودرا روانه کدال کرده است. دراین گزارش ۳ماهه ۲۸۰ ریال سود برای هرسهم پیش بینی کرده است که باتوجه به ماهیت شرکت و سرمایه گذاری بودن آن در دوره سه ماهه ۴ ریال سودهرسهم محقق کرده است که ۱% سود بودجه می باشد.این کم بودن سود هرسهم ناشی از عدم دست یابی به سودحاصل از سرمایه گذاری در این دوره می باشد که تحقق یافتن کل بودجه  تاپایان سال مالی شرکت های زیر مجموعه به طول خواهد انجامید.این شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها را با ۳۳۴% افزایش نسبت به سال مالی گذشته پیش بینی کرده است که ناشی ازفروش سهام خواهد بود.سودهرسهم شرکت برای سال مالی گذشته ۲۶۷ ریال محقق شده است که در بودجه امسال این رقم ۵% افزایش یافته و به ۲۸۰ ریال به ازای هرسهم رسیده است.اولین پیش بینی و گزارش ۳ماهه شرکت در ذیل قابل توجه است.

barkat

barkat1

 

دیدگاهتان را بنویسید