قیمت عرضه اولیه ای که در راه است مشخص شد

جلسه معارفه شرکت دارویی برکت برگزار شد.در این جلسه اعلام شد که سهم در قیمت ۲,۵۰۰ ریال ارزنده است. اما در قیمتی کمتر ازین مبلغ عرضه خواهد شد تا مورد اقبال سهامداران قرار گیرد. مقدار عرضه اولیه ۱۰% سرمایه شرکت است. ۱۰% نیز در مراحل بعدی عرضه می شود که با توجه به شرایط بازار زمان عرضه ۱۰%دوم مشخص خواهد شد. زمان عرضه اولیه احتمالأ یک هفته آتی و اوایل دی ماه خواهد بود.

(این خبر درحال تکمیل شدن است)

دیدگاهتان را بنویسید