چشم انداز رشد درشکلر(تکنیکال)

2

 

#شکلر به روز رسانی
درصورت عبور از محدوده ۳۲۵۰ ریال  توانایی رشد تا ۶۲۰۰ ریال را هم دارا می باشد

دیدگاهتان را بنویسید