وبیمه در آینده ای نزدیک(تکنیکال)

4

#وبیمه به روز رسانی

اینگونه به نظر می رسد که فروش این سهم در حال حاضر توجیحی در بر نخواهد داشت زیرا اهداف بالایی را به دنبال خواهد داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید