قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز 16 سنت افزایش داشت و به 53 دلار و 17 سنت رسید.

قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز ۱۶ سنت افزایش داشت و به ۵۳ دلار و ۱۷ سنت رسید.

دیدگاهتان را بنویسید