چشم انداز امیدوار کننده برای ثشرق(تکنیکال)

photo_2017-04-09_10-30-54

#ثشرق در نمای هفتگی
در صورت شکست مقاومت سهم می تواند در تکمیل الگوی AB=CD به قیمت ۱۸۷۰ ریال و همچنین میتواند تاسقف کانال در قیمت ۲۱۳۰ ریال رشد نماید

دیدگاهتان را بنویسید