در گروه غذایی نمادهای #غگلستا #غبهنوش #غچین صف خرید ، نمادهای #غشصفا #غدیس #غشهداب #غگل مثبت و سایر نمادهای گروه معاملاتی منفی و متعادل را تجربه میکنند در این بین نمادهای #غشوکو #غشان با صف فروش مواجه هستند

دیدگاهتان را بنویسید