در گروه فلزات اساسی صف خرید نمادهای #فلوله #فنورد را در کنار معاملات مثبت نمادهای #زنگان #هرمز #فروس و #میدکو نظاره گر هستیم. و این در حالی است که سایر نمادهای گروه اکثرا با معاملاتی منفی و متعادل دنبال می شوند و #فخاس و #فمراد صف فروش را تجربه می کنند

دیدگاهتان را بنویسید