در گروههای ماشین آلات و دستگاههای برقی و تجهیزات و ساخت محصولات فلزی نمادهای #بنیرو #بالبر #تپمپی #لسرما #لابسا #فاذر صف خرید بوده و نمادهای #بکام #بسویچ #لخزر #تکمبا #تکنو و #فاراک مثبت و متعادل دنبال می شوند

دیدگاهتان را بنویسید