تعدیل مثبت کاما با افزایش نرخ فروش

kamaeکاما در اصلاحیه ی گزارش ۶ ماهه خود ۳۴% تعدیل مثبت نسبت به گزارش ۶ماهه قبیل خود نشان داده است که این تعدیل ناشی از افزايش فروش در مقايسه با پيش بيني قبلي به ميزان ۸۱۶۵۵ ميليون ريال ناشي از افزايش نرخ فروش بوده است.این شرکت در گزارش ۳ماهه خود،سود هرسهم ۳۸۸ ریالی اعلام کرده بود که در دو گزارش اخیر این سود تعدیل مثبت یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید