در گروه لیزینگی که معاملات مثبتی را تجربه می کند نمادهای #ولبهمن و #ولساپا به صف خرید رسیدند. نماد #وایران علیرغم جو مثبت گروه با افت قیمتی مواجه بوده و نوساناتی منفی را تجربه می کند

دیدگاهتان را بنویسید