در گروه خودرویی صف خرید نمادهای #خمحرکه و #خموتور و رنج های مثبت نماد #خودرو تا آستانه بالا را نظاره گر هستیم. سایر هم گروهی ها نیز اکثرا مثبت و متعادل دنبال می شوند

دیدگاهتان را بنویسید