نگاهی بنیادی به شرکت تولید برق عسلویه مپنا

             تحلیل بنیادی

                   شرکت تولید برق عسلویه مپنا

1

معرفی شرکت

شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته است و در سهام آن در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در فرابورس عرضه شده است. شرکت در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مپنا (سهامی عام) می باشد.

ترکیب سهامداران

2

جایگاه شرکت در صنعت

با توجه به گزارش ارائه شده توسط شرکت توانیر در سال ۱۳۹۵، برق تولیدی توسط شرکت تولید برق عسلویه مپنا، ۱٫۶ درصد از کل نیروی برق تولیدی کل کشور را تامین می کند.

ترازنامه

3

صورت سود و زیان

4

5

همانطور که در جدول فوق مشخص است، حاشیه سود خالص شرکت با حاشیه سود عملیاتی اختلاف زیادی دارد، علت اصلی این اختلاف این است که نزدیک به ۲۰تا ۳۰ درصد از سودعملیاتی شرکت در قالب هزینه های غیر عملیاتی که عمدتا مربوط به تسعیر ارز تسهیلات دریافتی شرکت می باشد، خارج می گردد.

درآمد شرکت

درآمد تولید برق عسلویه مپنا، شامل دو بخش عمده است، بخش اول درآمدی است که از آمادگی نیروگاه برای تولید برق و انتقال آن به شبکه عاید شرکت می شود که از آن به عنوان درآمد ظرفیت یاد می شود. بخش دوم از انرژی تولید شده توسط نیروگاه تامین می گردد.

6

فروش برق تولیدی به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در قالب قرارداد تبدیل انرژی(ECA) صورت می گیرد. طبق این قرارداد خوراک گاز نیروگاه برای مپنا رایگان خواهد بود.  اما مدت زمان اعتبار قرارداد از دی ماه سال ۱۳۸۶ به مدت ۱۰ سال بوده است. بنابراین فروش قراردادی شرکت تا دیماه ۱۳۹۶ اعتبار خواهد داشت. به این دلیل در بودجه اعلامی توسط شرکت، درآمد بازار برق اضافه شده است که مربوط به فروش ۳ماهه پایانی سال خواهد بود. شرکت پیش بینی می کند در ۳ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ با قرارداد فروشی که با شرکت مدیریت شبکه برق کشور خواهد داشت، برق را به دو صورت آمادگی و تولید انرژی به فروش می رساند.

همانطور که در قراردادهای ECA مشخص است، نرخ فروش شرکت در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۵۴٫۱۱ ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده است که برای سالهای آینده بر اساس نرخ تورم و نرخ یورو مبادلاتی تغییر می کند.

در بودجه ارائه شده توسط شرکت، نرخ تورم سال ۱۳۹۶ معادل ۸ درصد و نرخ یورو مبادلاتی با ۵ درصد افزایش معادل ۳۶,۱۶۰ ریال در نظر گرفته شده است. بنابراین نرخ برق به ازای هر کیلووات ساعت معادل ۵۸۴٫۲۷۷ ریال خواهد بود. به منظور تعیین نرخ تورم نسبت به سال پایه، شاخص بهای مصرف کننده در ابتدای هر سال تعیین می شود. در حال حاضر نیز نرخ یورو توسط بانک مرکزی معادل ۳۷,۴۱۰ ریال اعلام شده است. بنابراین در این گزارش قیمت برق نیروگاه مپنا برای ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل ۵۹۸ ریال پیش بینی می گردد. به این دلیل که نرخ تورم در ابتدای سال ۱۳۹۶ معادل ۹٫۵ درصد و همچنین نرخ یورو مبادلاتی با ۸ درصد افزایش معادل ۳۷,۰۷۳ ریال در نظر گرفته شده است.

اما برای ۳ماهه انتهایی سال، نرخ آمادگی برق برای هر کیلووات ساعت معادل ۱۱۱ ریال و نرخ فروش به اندازه ۳۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بخش گازی نیروگاه کهنوج در خرداد ماه، آمادگی برق را با نرخ ۲۱۴ ریال و برق تولیدی را با نرخ ۴۱۶ ریال به فروش رسانده است. در این گزارش نیز فرض شده است که در ۳ ماهه ابتدایی سال برق به اندازه نرخ اعلامی توسط نیروگاه کهنوج به فروش رسیده و برای سالهای بعد با ۱۰ درصد رشد پیدا کند.

برق تولیدی در سال ۱۳۹۶ معادل برق اعلامی توسط شرکت در نظر گرفته شده است، اما برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، پیش بینی می گردد که شرکت با ضریب بهره برداری ۷۰ درصد از میانگین قدرت عملی نیروگاه، تولید داشته باشد. آمادگی نیروگاه نیز برابر با ۸۳۴ هزار کیلووات در هر ساعت خواهد بود.

با توجه به مفروضات بیان شده، درآمد شرکت برای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به صورت زیر خواهد بود:

7

بهای تمام شده

همانطور که در بخش درآمدها بیان شد، با توجه به قرارداد EPC شرکت، هزینه سوخت مصرفی شرکت رایگان خواهد بود. بنابراین عمده هزینه های بهای تمام شده شرکت، هزینه حفظ و نگهداری، هزینه بهره برداری و هزینه استهلاک خواهد بود که به صورت جدول زیر می باشند.

8

همانطور که در جدول فوق مشخص است، در بودجه اعلامی برای سال ۱۳۹۶ برای ۳ ماهه پایانی سال، هزینه سوخت در نظر گرفته شده است. در این گزارش نیز، هزینه سوخت معادل بودجه پیش بینی می گردد.

با توجه به گزارش ارائه شده توسط شرکت توانیر برای سال ۱۳۹۵، شرکت تولید برق عسلویه مپنا، در سال ۱۳۹۵ به منظور تولید برق خود به اندازه ۱,۵۸۶,۱۰۲ هزار مترمکعب، گاز مصرف کرده است. با توجه به نسبت هزینه سوخت به برق تولیدی در هر سال، مقدار و مبلغ هزینه سوخت شرکت تحت عنوان مواد مستقیم مصرفی به صورت جدول زیر پیش بینی می گردد:

9

با توجه به سیاست های دولت، نرخ گاز مصرفی نیروگاه ها با توجه به راندمان تولید آن ها متفاوت بوده و نیروگاه های با راندمان بالا مانند نیروگاه های سیکل ترکیبی، نرخ گاز پایین تر و برای نیروگاه با راندمان پایین تر، مانند نیروگاه های گازی، نرخ گاز بالاتری در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه راندمان نیروگاه مپنا به اندازه ۳۱٫۲ درصد می باشد، نرخ گاز برای سال های ۹۷ و ۹۸ برای هر متر مکعب با نرخ ۷۱۵ ریال پیش بینی می گردد.

سایر هزینه های بهای تمام شده شرکت برای سال ۱۳۹۶ معادل بودجه  و برای سالهای آینده با نرخ تورم انتظاری ۱۰ درصد رشد پیدا کرده اند.

در این گزارش فرض بر این است که نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت که در حال ساخت می باشد تا ۳ سال آینده به بهره برداری نرسد. بنابراین انتظار می رود، دارایی های شرکت و درنتیجه آن، هزینه استهلاک، تغییر چندانی نداشته باشد.

سایر درآمد(هزینه) های غیر عملیاتی

همانطور که در توضیحات صورت سود و زیان بیان شد، هزینه های غیر عملیاتی شرکت بسیار بالا می باشد، در این قسمت هزینه های غیر عملیاتی شرکت به تفضیل آورده شده است.

10

با توجه به اینکه نرخ یورو مبادلاتی در بودجه شرکت به اندازه ۳۶,۱۶۰ریال و در این گزارش معادل ۳۷,۰۷۴ در نظر گرفته شده است، زیان تسعیر ارز پیش بینی شده متفاوت از بودجه اعلامی توسط شرکت خواهد بود.

هزینه مالی مربوط به تسهیلات ارزی به مبلغ ۲۶۹ میلیون یورو می باشد با نرخ سود لایبور می باشد. هزینه مالی در این گزارش بانرخ لایبور ۲ درصد و نرخ یورو مبادلاتی که در هر سال به اندازه ۸ درصد رشد پیدا  کرده است، پیش بینی می شود.

با توجه به مفروضات و پیش بینی های فوق، سود خالص برای سنوات آتی شرکت تولید برق عسلویه مپنا به صورت جدول زیر پیش بینی می گردد:

11

همانطور که در جدول فوق مشخص است، سود هر سهم شرکت برای سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۲,۰۷۶ ریال پیش بینی می گردد که بالاتر از بودجه اعلامی توسط شرکت می باشد. اما با اتمام قرارداد فروش، از سال ۱۳۹۷ حاشیه سود ناخالص و به تبع آن سود خالص شرکت کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد.

ارزش شرکت تولید برق عسلویه مپنا

به منظور ارزش خرد سهام تولید برق عسلویه مپنا از دو روش DDM و نسبت های ارزشگذاری استفاده شده است.

با توجه به اینکه نسبت سود تقسیمی شرکت در سال های گذشته بسیار پایین بوده و همچنین شرکت در حال حاضر در حال تکمیل طرح توسعه ای نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد، نسبت سود تقسیمی شرکت برای سالهای آینده معادل ۳۷ درصد در نظر گرفته شده است.

DDM

12

نرخ بازده مورد انتظار از جدول زیر استخراج شده است.

13

ارزش هر سهم با استفاده از نسبت P/E و P/BV :

به منظور تعیین نسبت های مد نظر برای ارزشگذاری، از شرکتهای مشابه که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند، استفاده شده است.

 

14

 

تیر ۹۵

دیدگاهتان را بنویسید