نگاهی بر سیستم(تکنیکال)

photo_2017-07-24_08-58-53

#سیستم
سهم در کف یک کانال صعودی قرار دارد

مقاومت سهم و هدف اول ۵۴۰ تومان
هدف دوم ۶۲۰ تومان
حد ضرر ۴۶۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید