تحلیل بنیادی شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج

1

معرفی شرکت

شرکت تولید برق ماهتاب کهنج در سال ۱۳۸۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت طبق مصوبه مجمع سال ۱۳۹۴ به سهامی عام تغییر یافته است. این شرکت هم اکنون مالک نیروگاه ۷۵ مگاواتی گازی ( نیروگاه کهنوج) و نیروگاه سیکل ترکیبی ( شوباد) می باشد. عملیات اجرایی فاز اول نیروگاه شوباد شامل یک بلوک سیکل ترکیبی(دو واحد گازی و یک واحد بخار) به ظرفیت اسمی ۴۸۴ مگاوات در تاریخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده است.

ترکیب سهامداران

2

جایگاه شرکت در صنعت

با توجه به گزارش ارائه شده توسط شرکت توانیر در سال ۱۳۹۵، برق تولیدی توسط شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج، ۰٫۸ درصد از کل نیروی برق تولیدی کل کشور را تامین می کند.

ترازنامه

3

صورت سود و زیان

4

5

همانطور که در جدول فوق مشخص است، حاشیه سود شرکت از سال ۱۳۹۵ تغییر بسیاری داشته است که به دلیل بهره برداری و تولید کامل از نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد می باشد.

درآمد شرکت

درآمد تولید برق کهنوج، شامل دو بخش عمده است، بخش اول درآمدی است که از آمادگی نیروگاه برای تولید برق و انتقال آن به شبکه عاید شرکت می شود که از آن به عنوان درآمد ظرفیت یاد می شود. بخش دوم از انرژی تولید شده توسط نیروگاه تامین می گردد.

6

7

برق فروشی نیروگاه شوباد بر اساس قرارداد منعقده با شرکت مدیریت شبکه برق کشور که تا ۵ سال اعتبار دارد به فروش می رسد. بر اساس این قرارداد نرخ برق فروخته شده بر اساس نرخ تورم و نرخ یورو مبادلاتی تغییر می کند. اما برق نیروگاه گازی بر اساس نرخ بازار فروخته می شود. جدول زیر نرخ برق فروخته شده از سال ۱۳۹۳ و همچنین نرخ بر اساس گزارش های ۳ماهه و ۵ ماهه تا خردادماه سال ۱۳۹۶ را نشان می دهد:

8

لازم به توضیح است که نرخ ارائه شده برای نیروگاه گازی ۷۵ مگاواتی غیر واقعی به نظر می رسد. نرخ آمادگی و فروش برق خردادماه این نیروگاه به ترتیب برابر با ۲۱۳,۸۸۱ و ۴۱۵,۹۸۳ ریال به ازای هر کیلوات بوده است. برای پیش بینی نرخ فروش نیروگاه گازی از نرخ خردادماه استفاده شده است.

به منظور پیش بینی نرخ فروش برق شرکت ماهتاب کهنوج برای سال ۱۳۹۶ از  نرخ فروش تیر ماه استفاده شده و برای سنوات آتی با توجه به نرخ تورم و نرخ یورو مبادلاتی پیش بینی شده در جدول زیر، برآورد شده است.

9

لازم به توضیح است که در بودجه اعلام شده توسط شرکت نرخ فروش نیروگاه شوباد بر اساس نرخ یورو مبادلاتی ۳۵,۱۷۰ ریال پیش بینی شده است. همچنین در توضیحات گزارش هیئت مدیره شرکت عنوان شده است که ۵۰ درصد از تعدیلات نرخ فروش به نرخ تورم و ۵۰ درصد از آن به تغییرات نرخ یورو مبادلاتی وابسته می باشد. بنابراین با توجه به نرخ تورم و نرخ یورو مبادلاتی در نظر گرفته شده در جدول فوق، نرخ فروش و درآمد فروش شرکت به صورت جدول زیر پیش بینی می گردد:

10

11

بهای تمام شده

همانطور که در بخش درآمدها بیان شد، با توجه به قرارداد فروش شرکت در خصوص نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد، سوخت نیروگاه به صورت رایگان تامین می شود. اما شرکت برای تولید در نیروگاه گازی ۷۵ مگاواتی باید هزینه گاز انتقالی را پرداخت کند.

نرخ برآورد شده به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی در نیروگاه گازی کهنوج برای سال ۱۳۹۶ معادل ۷۱۵ ریال می باشد. در این گزارش نرخ گاز مصرفی در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ برابر با ۷۱۵ ریال در نظر گرفته شده است. جدول زیر، مقدار، نرخ و مبلغ گاز مصرفی نیروگاه کهنوج نشان داده شده است.

12

در شرکت ماهتاب کهنوج، تعداد ۱۱ نفر پرسنل، مشغول به کار هستند، این تعداد در پیش بینی های سنوات آتی بدون تغییر در نظر گرفته شده اند. هزینه حقوق و دستمزد هر یک از کارکنان شرکت معادل نرخ تورم در نظر گرفته شده در پیش بینی نرخ فروش، رشد خواهد داشت. بنابراین هزینه کل حقوق و دستمزد شرکت ماهتاب کهنوج در سنوات آتی به صورت جدول زیر پیش بینی می گردد:

13

بهای تمام شده دارایی های ثابت شرکت در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با توجه به بهره برداری شرکت از نیروگاه سیکل ترکیبی رشد بسیار زیادی داشته است. اما با توجه به بهره برداری کامل از این نیروگاه، این انتظار وجود دارد که بهای تمام شده دارایی های شرکت در سنوات آتی تغییرات چندانی نداشته باشد. بنابراین، رشد ۲درصدی برای دارایی های ثابت در نظر گرفته شده است. بنابراین، هزینه استهلاک شرکت ماهتاب کهنوج به صورت جدول زیر برآورد می گردد:

14

سایر هزینه های سربار و عمومی، اداری و فروش، با توجه به تغییرات مقداری فروش شرکت و همچنین نرخ تورم در نظر گرفته شده پیش بینی شده است. جداول زیر، هزینه سربار، بهای تمام شده برق فروش رفته و هزینه عمومی، اداری و فروش شرکت را به تفکیک نشان می دهد:

15

16

17

سایر درآمد(هزینه) های عملیاتی شرکت ماهتاب کهنوج تنها مربوط به تعدیلات درآمد نیروگاه ها می باشد که برای سنوات آتی برابر با صفر در نظر گرفته شده اند.

شرکت مبلغ ۲۳۰ میلیون یورو با نرخ سود ۵ درصد تسهیلات دریافت کرده است که اولین قسط آن در سال ۱۳۹۶ پرداخت می گردد. هزینه مالی شرکت ماهتاب کهنوج با توجه به نرخ یورو پیش بینی شده در بودجه اعلامی توسط شرکت و همچنین نرخ یورو در نظر گرفته شده در این گزارش پیش بینی شده است.

سایر درآمد(هزینه) غیر عملیاتی عمدتا شامل درآمد سرمایه گذاری ها و سپرده های شرکت می باشد که در پیش بینی انجام گرفته برای سنوات آتی، با نرخ تورم رشد پیدا کرده اند. اما لازم به توضیح است که در صورت سود و زیان ۳ ماهه اعلامی توسط شرکت، در بخش درآمد(هزینه) های غیر عملیاتی مبلغ ۸۶,۰۰۶ میلیون ریال، زیان شناسایی شده است. آنچه محتمل است این است که این مبلغ می تواند زیان تسعیر ارز تسهیلات ارزی دریافت شده توسط شرکت باشد. بنابراین با توجه به نرخ یورو مبادلاتی اعلامی توسط بانک مرکزی در انتهای فروردین ماه(انتهای صورت های مالی ۳ماهه شرکت کهنوج) معادل ۳۴,۷۶۲ و نرخ یورو مبادلاتی برآورد شده در این گزارش، زیان تسعیر ارز تسهیلات دریافتی به مبلغ ۹۱,۷۲۴ میلیون ریال پیش بینی می گردد.

با توجه به مفروضات و پیش بینی های فوق، صورت سود و زیان شرکت برای سنوات آتی به صورت زیر پیش بینی می گردد:

18

19

ارزش شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج

روش  DDM:

20

نرخ بازده مورد انتظار از جدول زیر استخراج شده است.

21

ارزش هر سهم با استفاده از نسبت P/E و P/BV :

به منظور تعیین نسبت های مد نظر برای ارزشگذاری، از شرکتهای مشابه که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند، استفاده شده است.

22

مرداد ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید