پوشش مناسب سود شبندر در گزارش سه ماه شرکت

“اطلاعیه در یک نگاه”
#شبندر (پالایش نفت بندرعباس)
شرکت در گزارش ۳ماهه منتهی به ۹۶/۳/۳۱ مبلغ ۲۵۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲۵۳% افزایش داشته است.
درصد پوشش سود در گزارش ۳ ماهه ۳۵درصد می باشد

دیدگاهتان را بنویسید