کیسون و مقاومت های پیش رو(تکنیکال)

photo_2017-09-04_10-17-52

#کیسون
مقاومتهای پیش رو ۲۰۱۵ ریال و ۲۱۲۰ ریال
هدف ۲۷۰۰ ریال ۳۲۰۰ ریال
حد ضرر ۱۶۵۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید