الگوی ورنا(تکنیکال)

#ورنا

photo_2017-09-10_10-27-10

سهم در انتهای موج پنج درحال تشکیل الگوهای هارمونیک AB=CD معکوس و butterfly می باشد.(منطقه خرید مناسب ۸۷۷ ریال)

حد ضرر ۸۷۰
هدف ۱۱۰ ریال

 

دیدگاهتان را بنویسید