نگاهی بر پخش(تکنیکال)

photo_2017-09-11_09-46-55

#پخش
سهم در صورت عبور از مقاومت ۲۳۸۰ ریال میتواند تا ۲۸۰۰ ریال رشد نماید

حد ضرر ۲۲۵۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید