موقعیت آپ(تکنیکال)

#آپ

photo_2017-09-11_11-45-51

در کف کانال در انتهای الگوی AB=CDمعکوس روی مووینگ اوریج ۱۰۰ با وضعیت آر اس آی مناسب قرار دارد
حد ضرر ۱۰۵۰ تومان
هدف ۱۹۸۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید