#شپنا و #شبهرن نمادهای مثبت گروه منفی پالایشیگاهی و روانکارها هستند در این میان نمادهای #شراز و #شنفت با بیشترین افت قیمت مواجه هستند

دیدگاهتان را بنویسید