پیش بینی نیمه دوم بورس و اثر ارز تک نرخی بر بازار

مدیرعامل تامین سرمایه نوین با بیان اینکه اثر ارز تک نرخی بر بازار سهام قابل توجه نیست گفت: این تصمیم بر برخی صنایع اثر کاهنده و بر برخی دیگر اثر افزاینده سود خواهد داشت ولی در مجموع سود بااهمیتی از بازار حذف نخواهد شد.
بورس پرس- ولی نادی قمی با اشاره به براورد عملکرد ٦ ماهه شرکت های بورسی و فرابورسی در سال جاری به سنا گفت: با مقایسه این عملکرد با مدت مشابه سال قبل و نیز عملکرد ۳ ماهه دوم سال به نظر می رسد این عملکرد در زمان ذکر شده نسبت به ۳ ماهه نخست سال بهتر باشد لذا فارغ از تحولات سیاسی و در صورت تثبیت قیمت های جاری مواد خام می توان انتظار داشت نیمه دوم سال بازار سهام از رونق برخوردار شود.

وی افزود: از طرف دیگر با کاهش سود سپرده ها و تداوم آن، بازار سهام مستعد رونق است مخصوصا وقتی که عملکرد ٦ ماهه شرکت ها اعلام شود.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه در سال های گذشته سیاست تک نرخی کردن ارز به درستی دنبال نشده، گفت: طی ١٥ سال اخیر همواره این سیاست دنبال شده که بعضا پیگیری آن موجب حاکم شدن سه یا چهار نرخ برای ارز شده است .قاعدتا باید یک نظام ارزی با حضور نهادهای مالی قدرتمند در طرف عرضه و تقاضای ارز شکل می گرفت که از آن یک نرخ تعادلی ارز حاصل می شد.

نادی قمی عنوان کرد: با این اوصاف، حتی تشکیل بورس ارز بدون در نظر گرفتن نهادهای بازاری طرف عرضه و تقاضای ارز، مفید به فایده نخواهد بود. البته باید اثر تک نرخی شدن ارز را بر سایر متغیرهای اقتصاد نظیر نرخ سرمایه گذاری ، صادرات و واردات، رونق صنایع و تورم نیز در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد با تک نرخی شدن ارز شاهد افزایش تورم و انتظارات تورمی باشیم، اظهار داشت: کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت، راه را برای اصلاح نظام بانکی و تک نرخی شدن ارز هموار کرد تا منابع مالی به سمت تولید و اشتغال زایی حرکت کند و از رانت و فساد ارز دو نرخی جلوگیری شود.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین تاکید کرد: زمانی که دو نرخ برای ارز وجود دارد زمینه برای رانت و فساد ایجاد می شود و این موضوع درخصوص هر کالایی صدق می کند اما یکسان سازی نرخ ارز نباید به نحوی باشد که فنر تورم رها شود. مخصوصا در شرایطی که ١٣٠٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ایران است.به نظر می رسد رشد بازاری نرخ ارز به اندازه متوسط ٤ سال گذشته ( حول و حوش ٥ درصد) سیگنال خوبی است که ارز را برای اهداف سوداگرانه غیر جذاب می کند.

نادی قمی ادامه داد: برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به عدم همکاری بانک های بزرگ دنیا با بانک مرکزی ایران، محدویت منابع ارزی به جهت کاهش قیمت نفت و اندک بودن صادرات غیر نفتی و با توجه به کاهش اخیر نرخ سود بانکی، احتمال سوداگری در بازار ارز وجود دارد چرا که سپرده گذاران منابع را از بانک ها خارج کرده و به سمت سرمایه گذاری در ارز روی می آورند.

وی با بیان اینکه احتمال چنین رخدادی اندک است، افزود: نرخ سود ١٥ درصد سود بانکی معاف از مالیات همچنان نرخ بالایی است و در صورت کاهش نرخ سود به ١٢ درصد و حذف سود حساب های بانکی پشتیبان، همچنان سوداگری در بازار ارز نامحتمل است.

دیدگاهتان را بنویسید