در دومین روز کاری مهر شاخص کل با افتی 209 واحدی به رقم 85588 رسید که در این میان نمادهای #پارسان #فخوز #فولاد #کگل و #شپنا بیشترین تاثیر منفی و #اخابر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

در دومین روز کاری مهر شاخص کل با افتی ۲۰۹ واحدی به رقم ۸۵۵۸۸ رسید که در این میان نمادهای #پارسان #فخوز #فولاد #کگل و #شپنا بیشترین تاثیر منفی و #اخابر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید