مقاومت پیش روی غمینو(تکنیکال)

photo_2017-09-25_09-09-13

#غمینو
#تحلیل_تکنیکال
سهم در انتهای الگوی AB=CD معکوس قرار دارد در صورت صعود مقاومت ۵۱۰۰ ریال
هدف ۵۷۰۰ ریال

حد ضرر ۴۵۲۰ ریال

 

دیدگاهتان را بنویسید