۱۳۹۵-۰۸-۲۹

مشاوره تامین مالی

 

 

درخواست مشاوره تامین مالی 

d23018e507fa9498542320750787bd1f

در سال‌های اخیر ابزارها و نهادهای مالی متنوعی در راستای بهبود وضعیت تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور طراحی شده است. در نمودار ذیل فهرستی از ابزارهای تامین مالی در بازار پول و سرمایه ایران نشان داده شده است:
untitled-1untitled-2انواع ابزارهای مالی غیر سرمایه ای
untitled-3سوابق شرکت در زمینه ارائه خدمات مشاوره افزایش سرمایه و ادغام و تملیک

untitled-4