راه اندازی و مدیریت صندوق

 

xre-funds-jpg-pagespeed-ic-iihdcmclcs

مراحل راه اندازی صندوق

untitled

untitled22

بازدهی شرکت در خدمات سبدگردانی و صندوق

 

خدمات سبد گردانی با درآمد ثابت و در سهام

  • ارائه خدمات سبدگردانی با درآمد ثابت برای مشتریان اختصاصی
  • ارائه خدمات سبدگردانی در سهام
  • ارائه خدمات سبدگردانی متناسب با میزان ریسک پذیری مشتریان
  • بازدهی سبدهای شرکت در سال منتهی به 1395/04/31: 62%
  • بازدهی شاخص بازده نقدی و قیمت بازار در سال منتهی به 1395/04/31: 10%
  • حجم سبدهای تحت مدیریت شرکت: 100 میلیارد ریال

خدمات صندوق با درآمد ثابت و در سهام

  • تشکیل صندوق با درآمد ثابت و در سهام
  • اختصاص صندوق با درآمد ثابت به مشتریان بانکداری اختصاصی و انتشار واحدهای سرمایه گذاری
  • پرداخت سود بالاتر به مشتریان بانکداری اختصاصی بانک از طریق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با نرخ بازدهی بالاتر از نرخ سپرده های بانکی که ضمن حفظ سهم بازار بانک از مجموع سپرده ها، امکان پرداخت بازدهی بیشتر به مشتریان را فراهم می آورد.
  • بازدهی صندوق نوین نیک به عنوان یکی از صندوق های شرکت در سال منتهی به 1395/04/31: 16%

بازدهی شاخص بازده نقدی و قیمت در سال منتهی به 1395/04/31: 10%

 

لیست صندوق هایی که متولی گری آن ها بر عهده شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین می باشد

untitled223