۱۳۹۵-۰۸-۲۹

خدمات اصلاح ساختار

 

در خواست خدمات اصلاح ساختار

thumb1

اصلاح ساختار در مدیریت شرکتی به معنای ساختاردهی و سازمان‌دهی ساختار حقوقی، مالکیتی، عملیاتی شرکت است.

ماهیت اساسی اصلاح ساختار، یک بازی با حاصل جمع صفر است. تجدید ساختار استراتژیک، بحران‌های مالی را کاهش می دهد و به طور همزمان با کاهش تنش بین اعتباردهندگان و سهامداران شرکت، در جهت تسهیل حل و فصل سریع یک بحران به کار می‌رود.

اتخاذ تصمیم در مورد بازسازی کسب و کار ممکن است طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، از جمله خرید، واگذاری خطوط کسب و کار و دارایی، کسب سهام کنترلی در شرکت‌های دیگر، تغییر در ساختار سرمایه از طریق روش‌های مختلف مهندسی مالی و همچنین فرایند مهندسی مجدد به منظور بهبود کارایی و اثربخشی شرکت را در برگیرد.

دلایل نیاز به اصلاح ساختار

اگر محیط فعالیت یک شرکت به گونه‌ای باشد که تغییر در رقابت، فناوری، محصول، مشتری و هزینه تامین مالی حد اقل باشد و یا اگر شرکت در یک موقعیت ثابت و یا غالب در صنعت باشد، ممکن است نیاز به اصلاح ساختار نداشته باشد. اما با شروع رقابت، منسوخ شدن سریع در فن آوری، مهارت‌ها و بازار محصول و افزایش نوسانات در پول و بازار سرمایه، تثبیت فعالیت عملاً کار دشواری است بنابراین در صورت نیاز، می توان اصلاح ساختار انجام داد. دلایل نیاز به اصلاح ساختار را می‌توان در فهرست ذیل بررسی نمود:

untitled224

untitled225

فرآیند مدیریت بدهی ها

تجدید ساختار بدهی شرکت، سازماندهی مجدد بدهی‌های عمده شرکت‌ها است. طبق این فرآیند ، تعهدات اعتباری شرکت در طول مدت زمان بیشتر و به بازپرداخت‌ مبالغ کوچکتر تقسیم می‌شود. لذا امکان پاسخگویی شرکت به تعهدات بدهی را فراهم می‌آورد. همچنین، به عنوان بخشی از فرایند ، برخی از اعتباردهندگان ممکن است موافق به تبادل بدهی در ازای دریافت بخشی از حقوق صاحبان سهام شرکت باشند.

مدیریت دارایی

مدیریت دارایی شامل حفظ تعادل بین هزینه‌ها، فرصت‌ها و ریسک‌‌هایی است که در مقابل عملکرد مطلوب و مورد انتظار از دارایی قرار دارد. مدیریت دارائی به عنوان “هماهنگی فعالیت‌های یک سازمان به تحقق بخشیدن به ارزش از دارایی” تعریف می‌شود. “دارایی یک نهاد است که ارزش بالقوه یا واقعی به یک سازمان می‌بخشد”.این تعریف نه تنها دارایی های فیزیکی بلکه دارائی‌های مالی، برند، حق اختراع و … را شامل می شود.

فرآیند مدیریت دارائی ها به طور جامع بر پرتفوی دارائی‌های تحت نظر سازمان به عنوان عامل کنترلی شرکت تاثیر گذار است. همچنین این فرآیند مشوقی برای افزایش سودآوری شرکت از طریق فرآیند ادغام-تملک و… است.untitled226